Hulta GK                                                                                                                                          uppdaterad: 110705

lördag 2 juli

Lasse Engsfelt, Peter Lorentzon

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tt4, hål för hål       tt4, det svänger       tt4, bilder

tt1 tt2 tt3 tt4 tt5 tt6 tt7 tt8         nettotabell / bruttotabell        Bett 2011

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tourvärdarnas resumé:

På ingång...?!

 

Kommentar till siffrorna:

 

Webmaster´n

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pelle vinner för andra gången i år och ser lite fundersam ut...?!

foto: Jan