______________________________________________________________________________________

Primary = leaderboard

Scorecard = resultat för varje spelare på hålen

OBS! Gör inte "Sign Out" !

___________________________________________________________________________________

  

______________________________________________________________________________________