2007 Majorn, Fjällbacka GK

tt7, resultat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjällbacka, ett paradis även för andra än båtfolket.      2007 Major, Fjällbacka (CAn)

Ooops.. Golfare i båt.. kan aldrig gå väl.                   2007 Major, Fjällbacka (CAn)

Jag slog honom på käften, så här......                          2007 Major, Fjällbacka (CAn)