2017 Sammanlagt netto&brutto                                                            Bett 2017          

 

Villkor för totalvinst, netto

1. Spelaren med högst top4-poäng vinner.

2. Vid lika vinner spelaren med högst enskild poäng, ex 12p slår 10p.

3. Vid lika då, vinner spelaren med näst (eller tredje osv) högsta enskilda poängen, ex placerar sig 10, 8, 6, 4 före 10, 8, 5, 5.

4. Det är också så att ex 10p för tour-vinst slår 10p för tredjeplats i majorn.

5. Slutligen så rankas poäng tagna senast högst, ex 10p i tt8 slår 10p i tt6.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 NETTO&BRUTTO-TABELL                                                      Duffex Cup!             tt1    tt2    tt3    tt4    tt5    tt6    tt7    tt8

 

 När det gäller brutto-siffrorna (de två kolumnerna längst till höger) så är det platssiffror (1, 2, 3 osv) som summeras så där rankas

 spelare med fler tävlingar högre. Kommer ju inte att ha ngn betydelse när vi kommer över fyra eller fler spelade tävlingar - bara de fyra

 bästa tävlingarna räknas ju.