MOTION: utöka medlemsantalet till 30 från nuvarande 25 personer                         

syfte: öka aktiviteten i föreningen                                                                                            

kategori: stadgeändring                                                                                             samtliga motioner

 

Bästa styrelse,

Lång tid har gått sedan våra stadgar skrevs och mycket har förändrat sig.

Golfandet i Sverige har genomgått stora förändringar som idag inte alls ger samma tryck på banorna som på 90-talet vilket gör det lättare nu för tiden att arrangera tourtävlingar med runt 20 man anmälda. Golfsällskapet har också ändrat sig lite och känns idag lite förenklat uppdelat på en hälft som spelar ett fåtal rundor på året och den andra hälften som spelar klart mer.

Det känns viktigt att hålla ångan uppe i föreningen så att inte intresset sviktar hos dem som tycker detta upplägget är fantastiskt kul och vi frågar oss nu om ett sätt kan vara att ändra stadgar till max 30 medlemmar från dagens 25 ?. Viktigt dock att dessa potentiella 5 personerna passar in och bidrar till att lyfta konceptet. Förslaget uppkom efter en diskussion om att höja deltagarkravet från 2 till minst 3 tävlingar per år men varför tvinga personer att deltaga som inte kan eller vill ?

Ett viktigt påpekande är också att syftet inte är att direkt fylla upp de 5 nya platserna. Det ger bara möjlighet att ta in motiverade kandidater utan att någon annan måste sluta.

Frågan har förr varit otänkbar eftersom det skulle bli för svårt att få starttider för fler personer men idag är ju läget ett helt annat och det problemet är ju ett minne blott.

Yrkande:

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att golfföreningen Duff&Topp, från och med verksamhetsåret 2014, skall ha möjlighet att utöka medlemsantalet till 30 från nuvarande 25 personer.

 

Anders Engelbrektsson                                        Anders Andreasson