styrelsemöten 2001, 2st 

.......................................................

30 sept, Albatross GK efter tourtävling no8
Frågor att avhandla :
Åby-besöket (efter Whiskey-golfen) :
1 Bidrar D&T  till kvällens V75 ?
2 Bidrar D&T till middagen ?
"Ryder Cup" :
3 Skall vi ha gemensam klädsel i ngn form ?
4 Vad skall vi ha ?
5 Står D&T för någon dela av kostnaden ?
6 Sponsring ?
7 Anders A får fram utstyrseln ?
Styrelsebeslut :
1 Nej, allt spel sker privat !
2 D&T bidrar med 50% dvs 150:- !
3 Ja ?
4 Polo, slipover och keps. Inget tryck typ "Ryder Cup, Duff&Topp 2001" förutom på kepsen.
Övriga frågor :
8 Julbord tillsammans med flickvänner/sambos/fruar ?
Styrelsen har fortfarande ca 4000 SEK till sitt förfogande för att ordna
sociala aktiviteter under 2001.
9 Hemsidan har ju legat nere pga dataproblem men en nygammal lösning
verkar vara på gång (Anders A o Zebros server).
10 "Ryder Cup" v.43 (efter samråd med motståndare).
Kläder : tröjor, kepsar, slipovers mm.  Till alla i D&T. Sponsring …?
11 Entertainment, 1 Nov. Utdelning av häfte sista veckan i Okt.
12 Förberedande höstmöte.  I samband med Julbordet.
Avslutning
…………………………………………………………………………………………………
16 augusti, hemma hos Torbjörn
1 Inledning :
 - god, riklig o stärkande !
2 Ekonomisk rapport :  
 - ekonomin är god.
 - i kassan finns ca 38 000 SEK
3 Aktiviteter under hösten : 
 - Lasse J kom med förslaget middag m spel på Åby Travbana.
   Detta skulle innebära Tourtävling + besök på Åby.
   Urban W får i uppdrag att sätta ihop ett system.
 - Julbord tillsammans med flickvänner/sambos/fruar ?
   Styrelsen har fortfarande ca 4000 SEK till sitt förfogande för att ordna
   sociala aktiviteter under 2001.
4 Övriga frågor :
 - Hemsidan har ju legat nere pga dataproblem men en nygammal lösning
   verkar vara på gång (Anders A o Zebros server).
 - "Ryder Cup" v.43 (efter samråd med motståndare).
   Kläder : tröjor, kepsar, slipovers mm.  Till alla i D&T. Sponsring …?
 - Entertainment, 1 Nov. Utdelning av häfte sista veckan i Okt.
 - Förberedande höstmöte.  I samband med Julbordet.
5 Avslutning