Skottland 2007, Ayr                                               samtliga resor

I'm in the driverseat today!                        Dundonald Golf Club (LJo)

Tripp trapp trull.         Dundonald Golf Club (LJo)

Det är ett makalöst landskap, och vackrast är det om våren. Det är då gorsen blommar. Gorse (Ulex europaeus) är en taggig buske med gula blommor som på svenska heter ärttörne (är faktiskt en grönsak). Enligt den ”berömde” engelske läkaren Dr Edward Bach kunde man utvinna droppar ur grönsakens blommor och med dessa droppar återskapa harmonin hos resignerade och uppgivna personer.
Rakt motsatt effekt har ärttörnen när den kantar en golfbana. Bollen är lika förlorad i ett sådant buskage som den är i vatten.                    Dundonald Golf Club (LJo)

No comments!            Dundonald Golf Club (LJo)

 

Och överallt denna gorse!                      Dundonald Golf Club (LJo)

Tung uppvärmning (GT)       Dundonald Golf Club (LJo)

 1