____________________________________________

2019 tt2 Kobergs GK, söndagen 2/6!                                                             videos    foton    kommentarer

Claes, Rafael, Nils                                         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Resume:

xxx

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Bidrag till Hjärt&Lung-fonden: xxx = yyy SEK (för 2019 totalt yyy SEK)                                      NETTO&BRUTTO-TABELL