LOKALA REGLER ÅR 2013 FÖR VALLDA GOLFKLUBB

(OBS! Det kan dessutom finnas tillfälliga lokala regler på klubbens informationstavla!)

 

Plikt för brott mot lokal regel:

Matchspel – förlust av hålet. Slagspel - två slag.

 

1. Stenar i bunkrar

    Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

 

2. Banmarkering          Innebörd                     Regel (Regler 2012-15) 

        Vit                       Out of bounds                     27

        Gul                       Vattenhinder                      26

        Röd                    Sidovattenhinder                   26

        Blå                   Mark Under Arbete (MUA)        25

        Blå-vit              MUA spel förbjudet                 Bilaga 1-B (2a)

        Orange          Oflyttbara hindrande föremål      24-2

 

LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla. Därutöver gäller följande lokala regler om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 

1. Omarkerade diken (Regel 26)

 Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av ned mot hindret.

 

2. Oflyttbara hindrande föremål nära green

Lättnad för störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål (OHF) får tas enligt Regel 24-2. Därutöver, om en boll ligger på spelfältet och ett OHF på eller inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen ger störande inverkan på spellinjen mellan bollen och hålet får spelaren, utan plikt, ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green.

Om spelarens boll ligger på green och ett OHF inom två klubblängder från green ger störande inverkan på hans puttlinje, får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i puttlinjen och (c) inte är i ett hinder. Bollen får rengöras när den lyfts.

Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än OHF gör slaget uppenbart ogörligt.

 

3. Bunkerskador av rinnande vatten (Regel 25-1)

Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete (MUA).

 

4. Avståndsmarkeringar (Regel 24-2)

Alla avståndsmarkeringar, Gul-svarta 150-meterspinnar och sprinklers med måttangivelser, som visar avståndet till mitten av green, är oflyttbara hindrande föremål.

 

5. Skydd av unga träd.

Om ett ungt träd eller buske, identifierat med stödpinne påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål). Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.

Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) störande inverkan av någonting annat än ett sådant träd gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av ett sådant träd bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning

 

6. Hindrande föremål organisk del av banan (Regel 13)

 Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa delar får inte avlägsnas. Spelaren måste spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar enligt regel 28

 

7. Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).

Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att a. applikationen endast mäter avstånd och b. den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används. 

 

8. Intern Out of bounds (Regel 27-1)

Vid spel på hål 17 är den finklippta delen på hål 18 Out of bounds. Med den finklippta delen av banan avses alla områden som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre.